Procedura: Ewidencja ludności - WO-03

Szczegóły sprawy

Symbol
5343 Sprawy meldunkowe
Wydział
Wydział Spraw Obywatelskich
Komórka
Opis sprawy
Zameldowanie na pobyt stały, czasowy lub wymeldowanie z pobytu stałego, czasowego
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
- Stosownie do rodzaju zameldowania druki: „Zgłoszenie pobytu stałego”, „Zgłoszenie pobytu czasowego”, „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego”,„Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego”;
- dowód osobisty lub paszport;
- aktualne poświadczenie wymeldowania z miejsca zameldowania na pobyt stały, jeżeli nastąpiło wcześniej wymeldowanie.
- przy zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy należy przedstawić potwierdzenie pobytu w lokalu osoby zgłaszającej pobyt stały lub czasowy, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu, oraz do wglądu – dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego podmiotu np. wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, umowa najmu lokalu itp.
Miejsce składania pism
Wydział Spraw Obywatelskich, parter, stanowiska ds. ewidencji ludności (7,8)
Termin i sposób załatwienia
Niezwłocznie po przedłożeniu stosownych dokumentów.
Osoba, która zostanie zameldowana otrzymuje „Potwierdzenie zameldowania na pobyt stały”;
- za opłatą „Potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy”(tylko na żądanie strony), „Potwierdzenie wymeldowania z pobytu stałego”, „Potwierdzenie wymeldowania z pobytu czasowego”.
Opłaty
Czynności zameldowania i wymeldowania są wolne od opłaty skarbowej. Potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy, wymeldowanie z pobytu stałego, wymeldowanie z pobytu czasowego -opłata 17 zł
Podstawa prawna
- ustawa o ewidencji ludności z dnia 24.09.2010 roku (Dz.U. 217 poz. 1427 z późn. zm.)
Tryb odwoławczy
Gdy czynność zameldowania bądź wymeldowania wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego wszczynane jest w sprawie postępowanie administracyjne.
Inne informacje
Osoby otrzymują:
- bezpłatnie „Potwierdzenie zameldowania na pobyt stały”.
- za opłatą „Potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy”, „Potwierdzenie wymeldowania z pobytu stałego”, „Potwierdzenie wymeldowania z pobytu czasowego” na żądanie strony
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij