Procedura: Zwrot opłaty skarbowej - WB-07

Szczegóły sprawy

Symbol
3130 Opłata skarbowa
Wydział
Wydział Finansów i Budżetu
Komórka
Opis sprawy
Zwrot nienależnie uiszczonej opłaty skarbowej
Kogo dotyczy
osób prawnych oraz osób fizycznych, które nienależnie uiściły opłatę skarbową
Wymagane dokumenty
- Wniosek podatnika o zwrot opłaty skarbowej
Załączniki: oryginał dowodu wpłaty lub uwierzytelniona kopia dowodu zapłaty
Miejsce składania pism
Stanowiska podawcze - punkt informacyjny (parter, st. 2 i 3)
Termin i sposób załatwienia
Decyzja - nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Opłaty
Brak
Podstawa prawna
- art. 72, 73 i 207 ustawy z dnia 29.08.1997 - Ordynacja podatkowa ( tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm. )
- art. 9 ust 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1628 z późn. zm.)
- § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 roku w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187 poz. 1330)
Tryb odwoławczy
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Burmistrza Wołomina w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Inne informacje
1. Opłata nie podlega zwrotowi po upływie 5 lat licząc od końca roku, w którym dokonano wpłaty.
2. W przypadku ustanowienia pełnomocnika należy załączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem pełnomocnictwo wraz z potwierdzoną kopią uiszczonej opłaty skarbowej za ww. pełnomocnictwo.
3. Wniosek w sprawie zwrotu opłaty powinien być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Spółki zgodnie z wpisem do KRS.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij