Procedura: Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemcy - WZN-01

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Komórka
Opis sprawy
Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemcy
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
1. Wniosek o sprzedaż komunalnego lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy. Z wnioskiem o wykup lokalu występuje najemca (najemcy).
2. Tytuł prawny do lokalu komunalnego tj.
- kserokopia decyzji o przydziale lokalu mieszkalnego i umowa najmu zawarte przed 12.11.1994 r.
- umowa najmu zawarta po 12.11.1994 r.
3. Dokumenty (umowy, zaświadczenia) potwierdzające udzielenie dodatkowej bonifikaty.
4. Najemcy, którzy będą mogli skorzystać z rat muszą dołączyć zaświadczenie(a) Urzędu Skarbowego o dochodach wszystkich członków gospodarstwa domowego posiadających dochody za rok ubiegły, zaświadczenie Urzędu Pracy o pobieranym zasiłku dla bezrobotnych lub o statucie bezrobotnego i oświadczenie o liczbie członków w prowadzonym gospodarstwie domowym. Osoby pełnoletnie składają oświadczenia w swoim imieniu.
5. Zaświadczenie o niezaleganiu w opłatach czynszu z Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. Al. Armii Krajowej 34
Miejsce składania pism
Kancelaria Urzędu Miejskiego w Wołominie pok. 211, piętro II
Termin i sposób załatwienia
ok. 3 miesięcy.
Opłaty
Bez opłat
Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r o własności lokali (jedn. tekst
Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 903 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2014 r., poz. 518).
3. Uchwała Rady Miejskiej Nr V - 22/2003 z dnia 27 lutego 2003 r.
w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych stanowiących własność Gminy Wołomin ze zmianami.
4. Uchwała Rady Miejskiej Nr XXV – 188/2004 z dnia 21 grudnia
2003 r. w sprawie zbycia lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych położonych w Wołominie stanowiących własność Gminy Wołomin.
5. Zarządzenie Nr134/2008 Burmistrza Wołomina z dnia 23 września 2008 r. w prawie rozkładania na raty należności przy wykupie lokali mieszkalnych przez najemców.
Tryb odwoławczy
Najemca nie posiada prawa do zakwestionowania operatu szacunkowego przed jakimkolwiek organem odwoławczym w stosunku do Burmistrza Wołomina.
Inne informacje
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij