Procedura: Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości - WP-45

Szczegóły sprawy

Symbol
3140 Zaświadczenia w sprawach podatkowych
Wydział
Wydział Opłat i Podatków Lokalnych
Komórka
Opis sprawy
Zaświadczenia o niezaleganiu lub stwierdzeniu stanu zaległości zobowiązań podatkowych
Kogo dotyczy
Osoby prawne, Osoby fizyczne
Wymagane dokumenty
podatnik - wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub stwierdzające stan zaległości
pełnomocnik - pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy
osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą - dokument, który to potwierdzi
dowód wpłaty opłaty skarbowej
Miejsce składania pism
Stanowiska podawcze - punkt informacyjny (parter, st. 2 i 3)
Termin i sposób załatwienia
7 dni od daty złożenia wniosku
Opłaty
21,00 zł za wydanie zaświadczenia, 17,00 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu). Opłaty skarbowej można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Wołominie lub przelewem bankowym na konto BANK PEKAO S.A nr 90 1240 6074 1111 0010 5705 0013. KASA czynna pn. 9.00-18:30 (przerwa 13:00-13:25), wt.-czw. 8.00-15.15 (przerwa 13:00-13:25), pt. 8:00-13:15.(przerwa 11:00-11:25). Dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku.
Podstawa prawna
1. Art. 306 a i 306 h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.).
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1827).
3. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe z dnia 22.12.2011r. (Dz. U. nr 293, poz. 1726 )
Tryb odwoławczy
Na postanowienie w sprawie odmowy wydania zaświadczenia służy stronie prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Burmistrza Wołomina w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.
Inne informacje
Załączniki:
1. Formularz wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij