Procedura: Wykreślenie z ewidencji działalności gospdoarczej - ED-03

Szczegóły sprawy

Symbol
7330 Wykonywanie zadań z zakresu obsługi ewidencji działalności gospodarczej
Wydział
Samodzielne Stanowiska ds. Ewidencji Działalności Gospodarczej i Koncesji
Komórka
Opis sprawy
Wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej
Kogo dotyczy
osoby fizyczne
Wymagane dokumenty
1) Wniosek o wykreślenie wpisu CEIDG-1 (druk do pobrania przy stanowisko 12 i 13 lub na stronie internetowej www.firma.gov.pl).
2) Dowód tożsamości-do wglądu
3) W przypadku załatwienia sprawy za pośrednictwem pełnomocnika, pełnomocnictwo upoważniające do złożenia wniosku.
4) Wniosek przesłany do Urzędu Miejskiego w Wołominie listem poleconym powinien być opatrzony notarialnym poświadczeniem podpisu wnioskodawcy.
Miejsce składania pism
Stanowiska ds. Ewidencji Dział. Gosp. i Koncesji stanowisko 12 i 13, parter nr tel. 22 763 30 70
Termin i sposób załatwienia
1 dzień roboczy
Opłaty
brak
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 2 lipca 2004r o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 220, poz. 1447)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r Nr 98, poz.1071 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r., Nr 47, poz. 278)


● Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(tekst jednolity Dz. U. z 2000 r Nr 98, poz.1071 z późn. zm.)
● Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r., Nr 47, poz. 278)
Tryb odwoławczy
Czynności organu gminy związane z przyjęciem wniosku nie obejmują dokonania wykreślenia wpisu w CEIDG. Od czynności tych nie przysługują środki odwoławcze, gdyż organem ewidencyjnym jest Minister Gospodarki.
Inne informacje
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij