Procedura: Ulgi w spłacie wierzytelności z tytułu grzywny nakładanej w formie mandatu karnego kredytowanego nałożonego przez Straż Miejską w Wołominie ZEW-16

Szczegóły sprawy

Symbol
3162 Windykacja należności
Wydział
Zespół ds. Egzekucji i Windykacji Należności
Komórka
Opis sprawy
Ulgi w spłacie wierzytelności z tytułu grzywny nakładanej w formie mandatu karnego kredytowanego nałożonego przez Straż Miejską w Wołominie
Kogo dotyczy
Osóby fizyczne
Wymagane dokumenty
1. Wniosek o udzielenie ulgi w określonej formie wraz z uzasadnieniem, 2. Oświadczenie o stanie majątkowym - Załącznik Nr 1 3. Kserokopie dokumentów potwierdzające uzyskiwane dochody i ponoszone wydatki zobowiązanego oraz osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym oraz inne dokumenty mające wpływ na rozstrzygnięcie w sprawie.
Miejsce składania pism
Stanowiska podawcze - punkt informacyjny (parter, st. 2 i 3)
Termin i sposób załatwienia
Decyzja w ciągu miesiąca od daty wszczęcia postępowania, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.
Opłaty
Opłata skarbowa od wydanej decyzji w wysokości 10 zł.
Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.),
2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 z późn.zm.),
3. Część I ust. 53 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1628 z późn.zm.),
4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn.zm.).

Tryb odwoławczy
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44 za pośrednictwem Burmistrza Wołomina w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Inne informacje
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij