Procedura: Ulgi w podatkach stanowiących dochód gminy, a pobierane przez urzędy skarbowe - podatek od spadków i darowizn - ZEW-12

Szczegóły sprawy

Symbol
3126 Podatek od spadków i darowizn
Wydział
Zespół ds. Egzekucji i Windykacji Należności
Komórka
Opis sprawy
Ulgi w podatku od spadków i darowizn w formie:
- umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę,
- odroczenia terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za
zwłokę,
- rozłożenia na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę.
Kogo dotyczy
Osoby fizyczne
Wymagane dokumenty
Wniosek o udzielenie ulgi w określonej formie wraz z oświadczeniem o stanie majątkowym i kserokopią dokumentów potwierdzających uzyskiwane dochody i ponoszone wydatki zobowiązanego oraz osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym oraz inne dokumenty mające wpływ na rozstrzygnięcie w sprawie. W przypadku braku oświadczenia o stanie majątkowym dołączonego do dokumentów złożonych do Naczelnika Urzędu Skarbowego, wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 1.
Miejsce składania pism
Podatnik składa wniosek w Urzędzie Skarbowym.
Termin i sposób załatwienia
14 dni od daty wpływu dokumentów do Urzędu Miejskiego w Wołominie.
1. Wydanie postanowienia przez Burmistrza Wołomina w sprawie wyrażenia zgody lub braku zgody.
2. Decyzję wydaje Naczelnik Urzędu Skarbowego jako właściwy organ w sprawie.
Opłaty
Brak
Podstawa prawna
1. Art. 209 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.201 z późn. zm.).
2. Art. 18 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 198 ze zm.).
Tryb odwoławczy
Na postanowienie w sprawie wyrażenia zgody lub braku zgody na udzielenie ulgi nie przysługuje zażalenie.
Inne informacje
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij