Procedura: Wniosek o wynajęcie mieszkania - ZGM-01

Szczegóły sprawy

Symbol
7140 Ustalanie uprawnień do najmu lokali z mieszkaniowego zasobu gminy
Wydział
Zespół ds. Gospodarki Mieszkaniowej
Komórka
Opis sprawy
Wniosek o wynajęcie mieszkania wraz z załącznikami i zasady wynajmu lokali mieszkaniownych
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty

1. Wnioski składane są na druku opracowanym przez wydział właściwy ds. lokalowych i zaakceptowanym przez Burmistrza Wołomina. Do wniosku dołącza się: a) oświadczenie o zgodzie wnioskodawcy na gromadzenie, przetwarzanie i publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.), b) oświadczenie o wyrażeniu zgody na podanie imienia, nazwiska i adresu do publicznej wiadomości na listach, c) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie wizji w miejscu pobytu. Nie złożenie oświadczenia lub brak zgody na przeprowadzenie wizji w miejscu zamieszkania wnioskodawcy powoduje, że wniosek nie podlega rozpatrzeniu, d) zaświadczenie o dochodach z okresu ostatnich 6 miesięcy, licząc od daty złożenia wniosku. 2. Wniosek powinien zawierać także: - opis warunków mieszkaniowych wnioskodawcy, - wykaz osób wskazanych przez wnioskodawcę do wspólnego z nim zamieszkiwania, - uzasadnienie, - inne informacje potrzebne do oceny sytuacji życiowej wnioskodawcy.
Miejsce składania pism
1. Wnioski składa się w Urzędzie Miejskim w okresie od 1 czerwca do 30 września danego roku w kancelarii Urzędu Miejskiego w Wołominie. 2. Poza terminem określonym w ust. 1 mogą być jedynie przyjmowane wnioski osób uprawnionych do otrzymania lokalu socjalnego na mocy wyroku sądu, od osób pozbawionych mieszkania w wyniku klęski żywiołowej lub innego zdarzenia losowego, posiadających decyzje o rozbiórce budynku, w którym zamieszkują lub od osób ubiegających się o przedłużenie umowy najmu. 3. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 4. Osoba składająca wniosek otrzymuje, od wydziału właściwego ds. lokalowych, w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku, potwierdzenie jego złożenia.
Termin i sposób załatwienia
Zgodnie z Uchwałą Nr XVIII-37/2008 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 10 kwietnia 2008 roku..
Opłaty
Brak
Podstawa prawna
art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 159 z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz. U. z 2005 r Nr 31, poz. 266, z późn. zm.)
Tryb odwoławczy
Zgodnie z Uchwałą Nr XVIII-37/2008 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 10 kwietnia 2008 roku.
Inne informacje

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij