Procedura: Podatek od środków transportowych - udzielanie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego - WP-28

Szczegóły sprawy

Symbol
3124 Podatek od środków transportowych
Wydział
Wydział Opłat i Podatków Lokalnych
Komórka
Opis sprawy
Podatek od środków transportowych - udzielanie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
Wniosek podatnika o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, w którym strona obowiązana jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie, oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.
Miejsce składania pism
Stanowiska podawcze - punkt informacyjny (parter, st. 2 i 3)
Termin i sposób załatwienia
Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku - w formie pisma interpretacja indywidualna. Odmowa wydania interpretacji - w formie postanowienia.
Opłaty
Za podanie opłata 40 zł, płatna w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.
Podstawa prawna
Art. 14 j ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.)
Tryb odwoławczy
• Na interpretację indywidualną służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi -Dz. U Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie 30 dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie 60 dni od dnia wniesienia tego wezwania ( art. 55 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Wołomina, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy). • Na postanowienie o odmowie wydania interpretacji indywidualnej służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, za pośrednictwem Burmistrza Wołomina, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie
Inne informacje
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij