Procedura: Zezwolenia na organizowanie przyjęć (usługi kateringowe) - ED-08

Szczegóły sprawy

Symbol
7340 Zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Wydział
Samodzielne Stanowiska ds. Ewidencji Działalności Gospodarczej i Koncesji
Komórka
Opis sprawy
Zezwolenia na organizowanie przyjęć (usługi kateringowe)
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
1) Wniosek o wydanie zezwolenia na organizowanie przyjęć (druk do pobrania przy stanowisko 12 i 13 lub na stronie internetowej www.wolomin.org).
2) Oświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców.
Miejsce składania pism
Stanowiska ds. Ewidencji Dział. Gosp. i Koncesji stanowisko 12 i 13
Termin i sposób załatwienia
Wydanie zezwolenia do 1 miesiąca
Opłaty
1) Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych wnoszona jest przed wydaniem zezwolenia w wysokości: 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa; 525 zł na sprzedaż napojów zawierających od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa); 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu. 2) Opłata dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż alkoholu w roku poprzednim naliczana jest na podstawie, złożonego do dnia 31 stycznia każdego roku, oświadczenia o wartości sprzedaży alkoholu w roku poprzednim. Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż alkoholu w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartości sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła: 37.500 zł dla napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa - wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim; 37.500 zł dla napojów alkoholowych od 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim; 77.000 zł dla napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu - wnosi opłatę w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim. Opłata wnoszona jest w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach do dnia 31 stycznia, 31 maja, 30 września. 3) Opłaty można dokonać na konto Urzędu BANK PEKAO S.A. nr 49 1240 6074 1111 0000 4991 6047
Podstawa prawna
art. 181 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.),
ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267),
Uchwala Nr IV-11/2003 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zasad usytuowania oraz zakazu sprzedaży, spożywania i podawania.
Tryb odwoławczy
Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie. Termin wniesienia odwołania od decyzji - 14 dni, za pośrednictwem Burmistrza Wołomina.
Inne informacje
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij