Procedura: Zezwolenia jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych - ED-06

Szczegóły sprawy

Symbol
7340 Zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Wydział
Samodzielne Stanowiska ds. Ewidencji Działalności Gospodarczej i Koncesji
Komórka
Opis sprawy
Zezwolenia jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
1) Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (druk do pobrania przy stanowisko 12 i 13 lub na stronie internetowej www.wolomin.org).
2) Kserokopia stałego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, kserokopia aktualnej opłaty za korzystanie z zezwolenia w danym roku.
3) Opinia oraz zgoda organizatora imprezy.
4) Mapa sytuacyjna z zaznaczonym punktem sprzedaży napojów alkoholowych.
Miejsce składania pism
Stanowiska ds. Ewidencji Dział. Gosp. i Koncesji stanowisko 12 i 13, parter nr tel. 22 763 30 70
Termin i sposób załatwienia
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do 1 miesiąca w skomplikowanych sprawach do 2 miesięcy
Opłaty
1)Opłata za wydanie zezwolenia jednorazowego wnoszona jest przed wydaniem zezwolenia w wysokości odpowiadającej 1/12 opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń. 2) Opłaty można dokonać na konto Urzędu BANK PEKAO S.A. nr 49 1240 6074 1111 0000 4991 6047
Podstawa prawna
art. 181 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.),
ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267),
Uchwała Nr IV-11/2003 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zasad usytuowania oraz zakazu sprzedaży, spożywania i podawania.
Tryb odwoławczy
Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie.
Termin złożenia zażalenia na postanowienie - 7 dni, za pośrednictwem Burmistrza Wołomina.
Termin wniesienia odwołania od decyzji - 14 dni, za pośrednictwem Burmistrza Wołomina.
Inne informacje
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij