Procedura: Wniosek o o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej WOŚ-03

Szczegóły sprawy

Symbol
3121 Podatek rolny
Wydział
Wydział Ochrony Środowiska
Komórka
Opis sprawy
Organ właściwy do załatwienia sprawy wójt, burmistrz ( prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego.
Zwrot podatku przyznaje się za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
1. Wniosek o o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
2. Faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku
Miejsce składania pism
Stanowiska podawcze – punkt informacyjny (parter, st. 2 i 3)
Termin i sposób załatwienia
Wniosek o zwrot podatku składa się w terminach:
1. od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego
2. od dnia 1 sierpnia do 31 sierpnia danego roku
Wydanie decyzji administracyjnej w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku.
Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji następuje w terminach:
1. od dnia 1 kwietnia do 30 kwietnia - jeżeli wnioski złożono w lutym
2. od 1 października do 31 października - jeżeli wnioski złożono w sierpniu
Opłaty
Brak
Podstawa prawna
 Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. 2015 poz. 1340 ) ,
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2013 r. poz.789 )
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) ,
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1827 ze zm.)

Tryb odwoławczy
Samorządowe Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Wołomina w terminie 14 dni od dnia dostarczenia decyzji administracyjnej.
Inne informacje
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij