Procedura: Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przysługujący producentom rolnym - WOŚ-03

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
Wydział Ochrony Środowiska
Komórka
Opis sprawy
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
Wymagane dokumenty:
wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku;
Miejsce składania pism
Kancelaria pok. 211 Urzędu Miejskiego w Wołominie.
Termin i sposób załatwienia
Wniosek o zwrot podatku składa się w terminach:
1. od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego
2. od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia danego roku.
Wydanie decyzji administracyjnej w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku.
Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji, następuje w terminach:
1) od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia - jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego;
2) od dnia 1 października do dnia 31 października - jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia.

Opłaty
Brak
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379 ze zm);
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z dnia 30.01.2013r. Dz. U. z 2013r, poz. 267);
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z dnia 9 lipca 2013r., poz.789);
Organ właściwy do załatwienia sprawy wójt, burmistrz (prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego.
Zwrot podatku przyznaje się za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o zwrot podatku.
Tryb odwoławczy
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie, za pośrednictwem Burmistrza Wołomina, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji administracyjnej.
Inne informacje
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij