Procedura: Dowody Osobiste - WO-02

Szczegóły sprawy

Symbol
5344 Obsługa dowodów osobistych
Wydział
Wydział Spraw Obywatelskich
Komórka
Opis sprawy
Wniosek o wydanie dowodu osobistego
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
- Wniosek o wydanie dowodu osobistego wypełniony wielkimi literami. Osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego, nie wcześniej niż 30 dni przed datą urodzin, składa wniosek osobiście.Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnej, bądź mającą ją ograniczoną wniosek składa rodzic,opiekun prawny lub kurator w obecności tej osoby. Fotografia aktualna o wymiarach 35X45 mm. przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami ( wyjątki dla osób przedkładających stosowne zaświadczenie) Fotografia musi odzwierciedlać wizerunek z najwyżej 6 m-cy przed dniem złożenia wniosku od wierzchołka głowy do górnej części barków.Wnioskodawca przedkłada dowód osobisty lub ważny polski paszport.
Miejsce składania pism
Wydział Spraw Obywatelskich - parter, stanowiska ds. dowodów osobistych (4,5,6)
Termin i sposób załatwienia
- 30 dni od daty złożenia wniosku
Opłaty
Brak
Podstawa prawna
- Ustawa z dn.6.08.2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz.1464), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 29.01.2015r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych,ich utraty,uszkodzenia,unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2015 r.,poz.212 z późn.zm.)
Tryb odwoławczy
W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego lub decyzji stwierdzającej nieważność dowodu osobistego przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego w Warszawie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Burmistrza Wołomina.
Inne informacje
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij