Procedura: Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - ulgi podatkowe (umorzenia, odroczenia, raty), do których nie mają zastosowania przepisy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej ZEW-1

Szczegóły sprawy

Symbol
262 Gospodarka odpadami (surowcami wtórnymi)
Wydział
Zespół ds. Egzekucji i Windykacji Należności
Komórka
Opis sprawy
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - ulgi podatkowe (umorzenia, odroczenia, raty), do których nie mają zastosowania przepisy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
Kogo dotyczy
Osoby prawne oraz osoby fizyczne nie będące podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą
Wymagane dokumenty
Podanie podatnika:
1) o odroczenie terminu płatności podatku
2) rozłożenie zapłaty podatku na raty
3) o rozłożenie zapłaty zaległego podatku na raty wraz odsetkami za zwłokę
4) o odroczenie zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę
5) o umorzenie zaległości podatkowej
6) o umorzenie odsetek za zwłokę od zaległości podatkowej.
Miejsce składania pism
Stanowiska podawcze - punkt informacyjny (parter, st. 2 i 3)
Termin i sposób załatwienia
Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. W przypadku nie załatwienia sprawy we wskazanym terminie organ podatkowy zawiadamia o tej okoliczności stronę postępowania podając przyczyny niedotrzymania terminu i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.
Opłaty
Brak
Podstawa prawna
Art. 67 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.)
Tryb odwoławczy
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Burmistrza Wołomina w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie
Inne informacje
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij